Hjem

Kolind Vandværk 

Kolind Vandværk

informerer:


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling

Torsdag d. 11. Juni 2020, kl. 19.00

Kolind + sport og kultur

Bugtrupvej 33, 8560 Kolind


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
  7. TEMA: Fremtidens vandforsyning: Orientering om Kalø Vand ved Tonny S. Frandsen (Djurs Vand)
  8. EventueltLæs referatet fra generalforsamling 25. juni 2020 her


Læs referatet fra generalforsamling 11. juni 2020 her


Læs referatet fra bestyrelsesmøde 4. december 2019 her


Læs referatet fra bestyrelsesmøde 13. november 2019 her


Læs referatet fra bestyrelsesmøde 9. oktober 2019 her


Læs referatet fra bestyrelsesmøde 12. juni 2019 her


Læs referatet fra mødet den 1. maj 2019 her


Læs referatet fra bestyrelsesmøde 27. marts 2019 her


Læs referatet fra mødet den 20. februar 2019 her


Læs referatet fra bestyrelsesmøde 27. marts 2018 her


Læs bestyrelsesberetningen fra 2018 her


Vandets hårdhed 2018: 11


Ikke fundet pesticider eller anden forurening i 2018

Her finder du vandanalyser, årsrapporter, kontaktinformation mm.

Har du problemer med at åbne pdf'erne kan du hente en PDF reader her

Kontakt Kolind Vandværk A.m.b.a


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Søndergade 4C

8560 Kolind

 

CVR nr. 35421769

Email: kolindvand@mail.dk


Tilslutning til

Kolind Vandværk A.m.b.a.


For tilslutning til Kolind Vandværk A.m.b.a.,

kontakt kasserer:

Per Knudsen,  Kaløvej 3, 8560 Kolind

Tlf. 3029 2073

Se mere info

Copyright © All Rights Reserved