Vandværket informerer

Kolind Vandværk

informerer:


Kolind Vandværk A.m.b.a.

30. Juni 2022


Der har i løbet af Tirsdag været udfald i relæet, grundet lynnedslag. Det har medført at rentvandsbeholderen & ledningsnettet har været kørt tomt.

Vi arbejder på at få løst problemet hurtigst muligt, det kan være en god idé at lade hanen løbe til problemet er væk.

 

Mvh.  Bestyrelsen


Vandets hårdhed 2018: 11


Referater fra tidligere år, kan findes i arkiv.


Her finder du vandanalyser, årsrapporter, kontaktinformation mm.

Har du problemer med at åbne pdf'erne kan du hente en PDF reader her

Kontakt Kolind Vandværk A.m.b.a


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Mejerivej 28 A

8560 Kolind

 

CVR nr. 35421769

Email: kolindvand@mail.dk


Tilslutning til

Kolind Vandværk A.m.b.a.


For tilslutning til Kolind Vandværk A.m.b.a.,

kontakt kasserer:

Per Knudsen,  Kaløvej 3, 8560 Kolind

Tlf. 3029 2073

Se mere info