Vandværket informerer

Kolind Vandværk

informerer:


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Afholder ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2022 kl. 19.00

I Kolind Plus, Bugtrupvej 33 med følgende dagsorden.

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Per Knudsen, Svend Astrup og Jonna Richter
  7. Valg af suppleant til bestyrelsen
  8. Eventuelt

 

Mvh.  Bestyrelsen


Vandets hårdhed 2018: 11


Referater fra tidligere år, kan findes i arkiv.


Her finder du vandanalyser, årsrapporter, kontaktinformation mm.

Har du problemer med at åbne pdf'erne kan du hente en PDF reader her

Kontakt Kolind Vandværk A.m.b.a


Kolind Vandværk A.m.b.a.

Mejerivej 28 A

8560 Kolind

 

CVR nr. 35421769

Email: kolindvand@mail.dk


Tilslutning til

Kolind Vandværk A.m.b.a.


For tilslutning til Kolind Vandværk A.m.b.a.,

kontakt kasserer:

Per Knudsen,  Kaløvej 3, 8560 Kolind

Tlf. 3029 2073

Se mere info